Tag «pendidikan barito timur»

Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Pertukaran PTK

Program Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Pertukaran PTK SMA Tahun 2013 ini merupakan transformsi budaya mutu dari sekolah-sekolah di daerah maju yang dinilai berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya kepada sekolah-sekolah yang masih perlu ditingkatkan mutu pendidikannya. Sekolah pengimbas membntu sekolah-sekolah imbas untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama mutu pembelajaran, manajemen sekolah dan pemberdayaan masyarakat.

Share